مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

- SOHO Business L1-1

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com.au, .com, .net, .org, .net.au, .asn.au, .org.au, .id.au

Powered by WHMCompleteSolution