مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
SOHO Business L1-1 (97 موجود است) - 5GB Storage Space
40GB Monthly Bandwidth
Unlimited Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
Control Panel & FTP
SSL Ready
Australian Datacenter

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Business L2-1 (105 موجود است) - 10GB Storage Space
70GB Monthly Bandwidth
Unlimited Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
Control Panel & FTP
SSL Ready

Executive L3-1 (98 موجود است) - 15GB Storage Space
100GB Monthly Bandwidth
Unlimited Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
Control Panel & FTP
SSL Ready

Advance L4-1 (99 موجود است) - 25GB Storage Space
150GB Monthly Bandwidth
Unlimited Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
Control Panel & FTP
SSL Ready

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.232.62.209) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution